วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วิธีแก้ปัญหา printer spooler service (กันลืม..อีกแล้ว)

เกิดจากไฟล์ spoolsv.exe มีปัญหาซึ่งอาจเกิดจากไวรัส หรือ โทรจัน เข้าไปแก้ข้อมูลในส่วนของ Service นี้
เมื่อเราไปดูข้อมูลในส่วนของ Windows Service ใน windows XP ต้องมา Restart Print Spooler ทุกครั้งเพื่อที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์

ขั้นแรกลองใช้โปรแกรม Fix specific PC issues

เพื่อทดสอบพวก Registry ที่อาจเสียหายหรือมีปัญหาก่อน

ถ้าเกิดไม่มี Print Spooler หรือต้องลบแล้วสร้าง Print Sooler service ใหม่ให้ใช้คำสั่งดังนี้ในStart-> Run
หรือใน Windows Command

การลบ
"sc delete spooler binPath= %systemroot%\system32\spoolsv.exe start= auto"

การสร้างใหม่
"sc create spooler binPath= %systemroot%\system32\spoolsv.exe start= auto"

** ควรดูชื่อให้ Spooler ตรงกับค่าของ Windows Service เดิม บางทีใช้ชื่อว่า Print Spooler

เมื่อทำการสร้าง Service เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Start service ของ Print Spooler ใน Windows Servive
แล้วทำการติดตั้ง Driver ของเครื่องพิมพ์ใหม่
ขั้นตอนนี้อาจไม่ละเอียดนะครับใช้สำหรับวิธีผมเองบางคนอาจจะมีปัญหาอืนๆด้วยดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บนี้ครับ

http://blogs.technet.com/fixit4me/archive/2009/01/08/restart-print-spooler-fix-it-live.aspx

ไม่มีความคิดเห็น: